Νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης.
Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial) που παρουσιάστηκαν πρόσφατα , έδειξαν σημαντική μείωση καρδιαγγειακών συμβαμάτων και ολικής θνητότητας σε ηλικιωμένους υπερτασικούς ασθενείς υψηλού κινδύνου.
Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε απο το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ και διεκόπη πρόωρα όσον αφορά το καρδιαγγειακό της σκέλος ακριβώς λόγω αυτών των πολύ ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων.
Συγκεκριμένα στη μελέτη περιελήφθηκαν πάνω από 9000 υπερτασικοί ανω των 50, μη διαβητικοί, με αυξημένο δείκτη καρδιαγγειακού κινδύνου ή καποιο βαθμό νεφρικής νόσου και χωρίστηκαν σε 2 ομάδες. Μια ομάδα με συμβατικό έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και στόχο συστολικής πίεσης <140mmHg και μια με πιο εντατικό έλεγχο και στόχο συστολικής πίεσης <120mmHg.Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο συγκεκριμένο φάρμακο, αλλά η συνήθης φαρμακευτική αγωγή. Τα αποτελέσματα έδειξαν μείωση 30% στα καρδιαγγειακά συμβάματα και 25% στην ολική θνητότητα στην ομάδα με την εντατική μέιωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης <120mmHg.
Τα αποτελέσματα αυτά δέχνουν το δρόμο για πιθανή αλλαγή στις κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της υπέρτασης, ιδιαίτερα όσον αφορά την ομάδα των υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου ασθενών. Αναμένομεν λοιπόν!

Πηγή: clinicaltrials.gov