Νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης

Νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial) που παρουσιάστηκαν πρόσφατα , έδ...