Βιογραφικό

Ο καρδιολόγος Σπύρος Παπαμεντζελόπουλος είναι συμβεβλημένος με το ΥΠΕΘΑ, πιστοποιημένος για συνταγογράφηση ΕΟΠΥΥ και βρίσκεται στη Νίκαια. Αποφοίτησε από τη Στ...