Συνταγογράφηση ΕΟΠΥΥ – Έκδοση Παραπεμπτικών
Έκδοση πιστοποιητικών για γυμναστήριο – κολυμβητήριο
Ιατρική εξέταση Υποψηφίων Οδηγών
Σύμβαση με ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες