Τόσο η προληπτική ιατρική όσο και η διάγνωση των ασθενειών απαιτούν μια σειρά από εξετάσεις. Αυτές προσφέρονται ως υπηρεσίες από εμάς και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του διαγνωστικού ελέγχου της υγείας ενός ανθρώπου.