Συμβαίνει κάποιες φορές ένα περιστατικό να είναι επείγον ή η κατάσταση να δυχεραίνει τη μετακίνηση του ασθενούς.
Για το λόγο αυτό προσφέρουμε επισκέψεις κατ’ οίκον, διευκολύνοντας την όλη διαδικασία και αποφεύγοντας την όποια επιβάρυνση στην υγεία του ασθενούς.