Δευτέρα 17:00 – 20:00
Τρίτη 17:00 – 20:00
Πέμπτη 17:00 – 20:00
Παρασκευή 17:00 – 20:00