Σπύρος Παπαμεντζελόπουλος MD

Καρδιολόγος – Στρατιωτικός Ιατρός