Καρδιολόγος – Στρατιωτικός Ιατρός
Καρδιολογικό Νίκαιας